Om

OM LJ MEK AB


FÖRETAGET GRUNDADES 1968


I LERUM AV LEIF JOHANSSON


1970 FLYTTADES FÖRETAGET TILL SOLLEBRUNN


1989 FLYTTADE FÖRETAGET IN I NYA LOKALER


ALL TILLVERKNING KUNDE NU SKE PÅ EN PLATS


SAMTIDIGT KUNDE MAN ANSKAFFA NYA OCH BÄTTRE MASKINER


FÖRETAGETS HUVUDPRODUKT HAR HELA TIDEN VARIT


FORMSPRUTINGSVERKTYG TILL PLASTINDUSTRIN


VID SLUTET AV 80-TALET ANSKAFFADES EN FORMSPRUTNINGSMASKIN


OCH MAN BÖRJADE FORMSPRUTA PLASTDETALJER FÖR BYGGNADSINDUSTRINGDPR


Hantering av personuppgifter

I vårt arbete behöver vi hantera uppgifter om dig som person, oavsett om du är privatkund, eller representant för ett företag eller en förening. Som grund samlar vi inte in fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt för att kunna fullgöra vårt uppdrag för dig, eller företaget/föreningen. Det rör sig om följande typ av information och hantering:

 

Privatkund/Företagskund

•Faktureringsuppgifter såsom, namn, adress, kontaktuppgifter

•(telefonnummer, e-mejladress).

•Annan information som vi får av dig för att kunna fullgöra mitt uppdrag på ett bra sätt,    t.ex.  ritningar skisser datafiler kort

•Ovanstående uppgifter sparar vi i vårt kundregister, våra kontaktlistor och/eller i en arbetskatalog på datorn. Faktureringsuppgifter sparar vi så länge bokföringslagen kräver. Annan information behåller vi ett år efter att vi konstaterat att vi avslutat vårt samarbete.

•Vi kan också behöva dela vissa uppgifter med underleverantörer som hjälper oss att fullgöra vårt uppdrag.

 

Företags-/föreningsrepresentant (kund eller leverantör):

•Namn och kontaktuppgifter till dig som representant för företaget/föreningen. Dessa uppgifter sparar jag i vårt kund-/leverantörsregister och i våra kontaktlistor.

 

 

Skicka oss ett e-mejl om ni vill

•veta vad vi har för information om dig,

•att vi rättar någon information, eller

•att vi tar bort det som vi kan ta bort med hänsyn till lagar.