Om

LJ Mek AB

Sollebrunn

OM LJ MEK AB

 

FÖRETAGET GRUNDADES 1968

 

I LERUM AV LEIF JOHANSSON

 

1970 FLYTTADES FÖRETAGET TILL SOLLEBRUNN

 

1989 FLYTTADE FÖRETAGET IN I NYA LOKALER

 

ALL TILLVERKNING KUNDE NU SKE PÅ EN PLATS

 

SAMTIDIGT KUNDE MAN ANSKAFFA NYA OCH BÄTTRE MASKINER

 

FÖRETAGETS HUVUDPRODUKT HAR HELA TIDEN VARIT

 

FORMSPRUTINGSVERKTYG TILL PLASTINDUSTRIN

 

VID SLUTET AV 80-TALET ANSKAFFADES EN FORMSPRUTNINGSMASKIN

 

OCH MAN BÖRJADE FORMSPRUTA PLASTDETALJER FÖR BYGGNADSINDUSTRIN

 

 

GDPR

 

Hantering av personuppgifter

I vårt arbete behöver vi hantera uppgifter om dig som person, oavsett om du är privatkund, eller representant för ett företag eller en förening. Som grund samlar vi inte in fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt för att kunna fullgöra vårt uppdrag för dig, eller företaget/föreningen. Det rör sig om följande typ av information och hantering:

Privatkund/Företagskund

•Faktureringsuppgifter såsom, namn, adress, kontaktuppgifter

•(telefonnummer, e-mejladress).

•Annan information som vi får av dig för att kunna fullgöra mitt uppdrag på ett bra sätt, t.ex. ritningar skisser datafiler kort

•Ovanstående uppgifter sparar vi i vårt kundregister, våra kontaktlistor och/eller i en arbetskatalog på datorn. Faktureringsuppgifter sparar vi så länge bokföringslagen kräver. Annan information behåller vi ett år efter att vi konstaterat att vi avslutat vårt samarbete.

•Vi kan också behöva dela vissa uppgifter med underleverantörer som hjälper oss att fullgöra vårt uppdrag.

Företags-/föreningsrepresentant (kund eller leverantör):

•Namn och kontaktuppgifter till dig som representant för företaget/föreningen. Dessa uppgifter sparar jag i vårt kund-/leverantörsregister och i våra kontaktlistor.

Skicka oss ett e-mejl om ni vill

•veta vad vi har för information om dig,

•att vi rättar någon information, eller

•att vi tar bort det som vi kan ta bort med hänsyn till lagar.